Om vår personal

Vi har flera medarbetare som har jobbat hos oss sedan starten. Efterhand som vi har vuxit som företag har vi haft förmånen att välkomna nya medarbetar. Vi är måna om att våra nya medarbetare känner en samhörighet med de kärnvärde och företagskultur som vi står för och de har snabbt blivet en del av vårt team.

Ofta väljer vår personal att stanna i vårt företag, något som vi uppskattar och tycker är roligt. Dessutom är det ett gott betyg för oss som arbetsgivare, vi bryr oss om vår personals välbefinnande och utveckling.

Vår personal kommer från olika bakgrund och kulturer, med olika yrkeserfarenhet – allt från specialistkunskap inom vissa områden som tex svetsning, till en mer bred yrkesprofil. Vi tycker detta skapar ett intressant, dynamiskt och starkt team, där vi har roligt tillsammans.

Som arbetsgivare uppmuntrar vi god hälsa och motion hos vår personal, där vi på ett aktivt sätt försöker bidra till en sådan utveckling genom tex friskvårdsbidrag. De olika förmåner och skyldigheter som finns står beskrivet i personalhandbok, där vi ser till att det finns en bra policy för vår personal.