At v?re sammen og hver for sig:

Som par kan man v?re ens og forskellige pa samme tid. Selvom man har valgt at v?re sammen, kan forskellige behov give konflikter over tid. Der er typisk en r?kke paradokser pa spil, som man kan arbejde med.

Der er mange onsker og krav til et parforhold i dag. Man vil gerne v?re sammen og have tid alene. Have f?lles interesser og v?re selvst?ndig. S?tte sig selv til side og tage vare pa sig selv. Et parforhold er fyldt med mods?tningsfyldte behov, som kan skabe potentielle konflikter. Det kan v?re sv?rt at v?re i – nogle gange sa sv?rt, at forholdet ikke holder og ender i bristede forhabninger.

Hvis vi prover at forsta, hvad der er pa spil i relationerne mellem os, og hvorfor vi ofte reagerer, som vi gor, kan det v?re med til at skabe en balance i vores forhold. Der er ikke tale om en opskrift til det gode parforhold – den findes ikke. Men hvis vi accepterer, at et parforhold ogsa har mods?tninger, som vi ikke nodvendigvis kan lose, men lobende kan arbejde pa, er der et stort potentiale. Bade til at udvikle vores forhold og os selv.

I denne artikel kan du l?se om nogle af de paradokser, der typisk er pa spil i et parforhold, og hvordan man som par kan l?re at handtere dem.

Klassiske paradokser i parforhold

Et paradoks opstar, nar to logikker stoder sammen. (more…)