Intyg/certifikat

Workcrew Scandinavia AB arbetar aktivt med olika certifieringar. Vi har en långsiktig plan för att säkerställa den certifiering och kompetens som efterfrågas av marknaden och våra kunder. Våra certifieringar säkerställer en hög kvalitetsnivån med tillhörande garantier, som vi kan lämna på våra uppdrag.

Certifieringen visar att vi lägger stor vikt vid ständiga förbättringar och kundnöjdhet. Det ger klara fördelar som får effekt på er verksamhets långsiktiga hållbarhet. ISO 9001-standarden anger tydliga riktlinjer och krav för ett kvalitetsledningssystem och hur detta säkerställer vår förmåga att leverera produkter och tjänster enligt våra kunders krav.

Eftersom certifikat är utfärdat av oberoende certifieringsorgan som DNV GL, kan våra kunder tryggt förlita sig på att vi har den kapacitet och kunskap som krävs för att fullgöra våra åtaganden.

SSG Access är en tjänst för tillträdes- och kompetenskontroll för industrin med möjlighet till projektbemanning och elektronisk personalliggare. SSG Access förenklar kompetenskontrollen för industrianläggningar.

Med ID06-kortet kan personer på ett enkelt sätt identifieras på arbetsplatsen och kopplas ihop med rätt arbetsgivare. Detta bidrar till en ökad säkerhet på arbetsplatserna och en sund konkurrens.